• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Shelve Mobile

Mobile cabinet  ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก สามารถเคลื่อนย้ายด้วยการใช้มือผลักแบบไม่ต้องออกแรงมาก เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีขนาด 2,135 มม. ในระดับความสูง 1,066 มม. และกว้าง 335 มม. ในเชิงลึก