• Home_tsteelline_com_2562-1.png
  • Home_tsteelline_com_2562-2.png
  • Home_tsteelline_com_2562-3.png

Rack Support Floor

Rack Support Floor มีการออกแบบเป็นสองหรือสามชั้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีจำนวนมากได้อย่างปลอดภัย เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์