• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Rack Support Floor

Rack Support Floor มีการออกแบบเป็นสองหรือสามชั้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีจำนวนมากได้อย่างปลอดภัย เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์