• Home_tsteelline_com_2562-1.png
  • Home_tsteelline_com_2562-2.png
  • Home_tsteelline_com_2562-3.png

Cantilever Rack

Cantilever Rack เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการวางสินค้า ยาวๆ ประเภทท่อ แป๊บโลหะต่างๆ ไม้ หรือ เหล็กรูปพรรณ